Vēsture

Zaķumuižas pamatskolas un pirmsskolas izglītības iestādes “Auseklītis” vēsture ir dzīva – tā dzīvo skolas esošo un bijušo pedagogu, absolventu un vecāku atmiņās un stāstos. Šo izglītības iestāžu vēstures saknes ļauj zaļot Zaķumuižas pamatskolas lapotnei mūsdienās, sagaidot skolas trīsdesmit un pirmsskolas trīsdesmit piecu gadu jubileju.

Zaķumuižā bērnudārza sākums ir no 1981. gada, kad tiek izveidota bērnu uzraudzības grupiņa daudzdzīvokļu mājas dzīvoklī. Pirmā audzinātāja Ināra Alta. Kad bērnu skaits palielinās un bērnu vajadzībām tiek atvēlēti divi dzīvokļi, tiek izveidots bērnudārzs ar nosaukumu “Sprīdītis”. Par audzinātājām strādā Albīne Prizeva un Līga Studāne.

Pateicoties ŠPA “Savienība” ģenerāldirektora V. Lediņa darbībai, 1984. gadā tiek likti pamati bērnudārza un skolas ēkas būvniecībai. Skolā mācības tiek uzsāktas 1986.gada 1. septembrī gan vēl pielāgotās kluba telpās, bet jau 4. novembrī notiek bērnudārza un skolas ēkas atklāšana. Bērnudārzs iegūst nosaukumu “Auseklītis”, kuru no 1987. gada līdz 2010.gadam vadīja Antoņina Razgaila.

Skola sākumā strādā kā sākumskola, bet no 1989. gada – kā augoša 9-gadīgā skola. No pašiem pirmsākumiem līdz pat 2011.gadam skolas direktore ir Albīne Prizeva. Pirmās skolotājas – Antoņina Bukovska un Valentīna Strupā. 1994. gadā tiek svinēts pirmais izlaidums.

Laikam ejot un skolai attīstoties, ir jūtams telpu trūkums. 2008. gada pavasarī sākas skolas ēkas renovācija un jaunās sporta halles celtniecība. 1. septembrī skolēni saņem brīnišķīgu dāvanu – sporta halli un jaunas telpas skolā – mazo zāli, plašu foajē ar saulītes rotājumu, plašas ģērbtuves, ķīmijas un mājturības kabinetu telpas, jaunu ēdamzāli. Ir jaunas mēbeles un mācību līdzekļu papildinājums.

2011. gadā pirmskolas iestāde “Auseklītis” tiek apvienota ar pamatskolu, apvienojot izglītības iestādes vienā – Zaķumuižas pamatskolā. Par skolas un pirmskolas direktoru strādā Igors Grigorjevs.

Mainoties demogrāfiskajai situācijai, pieaug pieprasījums pēc vietām pirmskolā. 2013. gadā sākas pirmskolas ēkas renovācija un papildus otrā stāva izbūve, kas dod iespēju ierīkot plašu zāli pasākumiem, mūzikas kabinetu, administrācijas telpas. Pirmskolas grupu telpas tiek moderni labiekārtotas. Pirmskolas iestādē darbojas 5 grupas Zaķumuižā un 1 “Mazulīšu” grupiņa Silakrogā. 2015. gada 1. septembrī skolas ēka ir ieguvusi jaunu veidolu – nu renovētas ir visas izglītības iestādes telpas. Notiek arī direktoru maiņa – skolas un pirmskolas vadību uzņemas Inta Ozola.

Bērnudārzā un pirmskolas iestādē notikuši 30 izlaidumi ar 444 mazajiem absolventiem. Pamatskolā – 22 izlaidumi ar 305 absolventiem.